اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده – نمایشگاه اگروفود 96

مرحله تحویل غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده - طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

در نمایشگاه اگروفود که در خرداد ماه 1396 برگزار گردید، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت مروارید تجارت پدیده را انجام داد.

 

مرحله اجرای غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده - روز اول

مرحله اجرای غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده – روز اول

 

این غرفه به مدت 2 دو روز اجرا شد که در سالن 25E  نمایشگاه بین المللی تهران و به ارتفاع آن 3 متر ساخته شد.

23 ورق نئوپان برای ساخت این غرفه به کار برده شده است و نورپردازی و رنگ غرفه با حداقل زمان، به نحو احسن انجام شد.

 

مرحله اجرای غرفه سازی شرکت مروارید تجارت پدیده - روز دوم

مرحله اجرای غرفه سازی شرکت مروارید تجارت پدیده – روز دوم

 

مرحله تحویل غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده - طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

مرحله تحویل غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده – طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

 

مرحله تحویل غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده - طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

مرحله تحویل غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده – طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

 

غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده در نمایشگاه اگروفود 96 – از طراحی تا اجرا

غرفه شرکت مروارید تجارت پدیده در نمایشگاه اگروفود 96 – از طراحی تا اجرا

دیدگاهتان را بنویسید