اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

طراحی و اجرای غرفه شرکت هامون نواندیش – متالوژی 95

غرفه شرکت هامون نواندیش - طراحی و اجرا گروه معماری ترسیم

در نمایشگاه متالوژی سال 1395 گروه معماری ترسیم طراحی و اجرای غرفه هامون نو اندیش را در سالن 7 نمایشگاه بین المللی بر عهده داشت، که کلیه ساخت وساز غرفه با نئوپان صورت گرفته و کفسازی شامل پالت وپارکت میباشد همچنین غرفه سازی در ارتفاع 3.5 متری و با متراژ 45 متر شامل 12 متر ریالی و 33 متر ارزی صورت گرفت.

 

غرفه شرکت هامون نواندیش - طراحی و اجرا گروه معماری ترسیم

غرفه شرکت هامون نواندیش – طراحی و اجرا گروه معماری ترسیم

بعد از ظهر روز اول: در این مرحله نجاری غرفه رو به اتمام است و کم کم آماده نقاشی می شود، در این پروژه 22 ورق نئوپان استفاده شده است.

غرفه شرکت هامون نو اندیش درنمایشگاه متالوژی 1395 - گروه معماری ترسیم

غرفه شرکت هامون نو اندیش درنمایشگاه متالوژی 1395 – گروه معماری ترسیم

 

غرفه شرکت هامون نواندیش - طراحی و اجرا گروه معماری ترسیم

مرحله تحویل غرفه شرکت هامون نو اندیش – طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

 

غرفه شرکت هامون نو اندیش در نمایشگاه متالوژی 95 از طراحی تا اجرا

غرفه شرکت هامون نو اندیش در نمایشگاه متالوژی 95 – از طراحی تا اجرا

دیدگاهتان را بنویسید