غرفه سازی

غرفه سازی خلاق نمایشگاهی

غرفه-نمایشگاهی-خلاق

يكى از موارد مهم براى شركت در نمايشگاه، گزينش طراح خلاق و غرفه ساز حرفه اى با قيمتى مقرون به صرفه براى غرفه سازى مى باشد. كه يكي از مهمترين بخش هاى رزومه غرفه سازى مى باشد. ولى پيشينه و سابقه كارى، فقط تعداد غرفه سازى و پروژه ها نمى باشد. كارفرما بايد ويژگی های غرفه سازی و طراح حرفه ای را درك كند و بر اساس آن سابقه كار شركت های غرفه سازی را بازبينی كند. شركت در نمايشگاه هدفی است حساب شده و طرحی است تعريف شده. غرفه سازی يكی از بخش های مهم و با اهميت اين هدف و طرح است. غرفه سازی در جذب مخاطب، بيان هدف كارفرما، نمايش توانمندی و اعتبار، نقش بسيار مهمی دارد. بنابراين در غرفه سازی و طراحی غرفه بايد به دو مورد مهم توجه كرد.


ابتدا بايد تعرفه های كاربردی غرفه نمايشگاهی را تعريف كرد. سطح مخاطب و نوع تبادلات و تعاملات بازديد كنندگان، نوع خدمات شركت و كالا ها، تعداد كانتر های اطلاعاتی، ميز های CIP و VIP، تعداد لايت باكس ها و استند ها و نحوه پذيرايی و … بعد از آن نكته های غرفه سازی مانند تركيب فرم ها و رنگ های استفاده شده در غرفه سازی.
نور در غرفه سازی يكی از مهمترين پارامتر هايی است كه تاثير بسيار زياد دارد. غرفه سازی با نور مناسب مي تواند در جذب مخاطب و بازديد كننده موثر باشد. به طور كلی غرفه سازی بر اساس موقعيت غرفه در سالن نمايشگاه و مساحت غرفه انجام مي شود. مسلماً طرح غرفه سازی و متريال و تجهيزات غرفه سازی متناسب با بودجه مشاركت كننده و كارفرما ارائه مي گردد.
در واقع در طراحی غرفه و غرفه سازی يك طرح ساده و خلاقانه می تواند موجب جذب بازديد كننده شود و از هزينه های گزاف در امان باشد. غرفه سازی بر اساس هدف كاربردی و متناسب با اطلاعات فنی، طراحی مي شود. اطلاعات فنی غرفه سازی دارای اهداف ساختاری است و موارد زيادی را در بر می گيرد. مانند: مساحت غرفه، موقعيت غرفه در سالن نمايشگاه، ابعاد غرفه سازی، معماری غرفه، تجهيزات غرفه و … .
اگر با دقت به موارد غرفه سازی بپردازيم در می يابيم كه مهمترين بخش آن طراحی غرفه است. يك طراح خوب در جنبه غرفه سازی، بايد ذهنی خلاق داشته باشد و زيبايی شناسی را درك كند. با اصول فنی غرفه سازی آشنا باشد و با ضوابط ستاد نمايشگاهی آشنا باشد. با اطلاع از موارد اقتصادی و محاسبات مالی غرفه سازی، طراحی كند.
با توجه به محدوديت های غرفه سازی برای اجرای يك تركيب زيبا، همچنين انجام تمام اصول غرفه سازی، غرفه سازی بسيار پيچيده می شود. كه محدوديت های مالی، پروژه را پيچيده تر نيز مي كند.
خلاقيت طراحی، در اين صورت در يك تركيب زيبا اما ساده بايد صورت گيرد كه مسلماً بايد مورد تاييد كارفرما قرار گيرد. ايجاد تفاوت در غرفه سازی و تركيب خاص مي تواند غرفه سازی را متمايز كند و باعث جذب بيشتر مخاطبان شود. اگر اين تمايز همراه با خلاقيت باشد مي تواند پيام مدّ نظر كارفرما، كه بيان شخصيت و توانمندی شركت است را القا كند. بنابراين شركت در جذب بازديد كننده پيشتاز بوده و با غرفه سازی خلاقانه به اهداف خود می رسد و حضور موفق خود را در نمايشگاه رقم می زند.

دیدگاهتان را بنویسید