دسته بندی -غرفه سازی

هدف از برگزاری نمايشگاه و غرفه سازی، كه امروزه پيشرفت چشم گيری داشته است، در واقع معرفی دست آوردها و پيشرفت‌های نوين علمی، صنعتی و پژوهشی در رشته‌های متفاوت می‌باشد. غرفه نمايشگاهی مسلماً موظف است تمامی جوانب و موفقيت های كارفرما را نمايان كند. با توجه به نقش مهم رنگ در غرفه سازی و غرفه نمایشگاهی، نتایج حاصل شده از یک مطالعه با عنوان ” تاثیرات متقابل رنگ” نشان می‌دهد تناسب رنگ برند و رنگ غرفه سازی شما می‌تواند نمایش محصولات و برند را دوچندان کند.

غرفه نمایشگاهی ایده آل فاکتورهای مختلفی دارد، تعدادی از این فاکتورها عبارتند از: طراحی غرفه نمایشگاهی، غرفه سازی و ساخت غرفه، پشتیبانی در حین برگزاری نمایشگاه همچنین قیمت مناسب غرفه است.

غرفه سازی بسيار كار پر مسئوليتی است، چنانچه ساخت غرفه به درستی صورت نگيرد كار طراح زير سوال رفته و غرفه سازی بيهوده خواهد بود. ساخت غرفه با در نظر گرفتن تمامي جوانب ساخت، اعم از نصب نئوپان‌ها، نقاشي، برق و … حساسيت و دقت زيادی نياز دارد به همين دليل در طراحی قطعاً بايد به نحوه ساخت توجه كرد.