دسته بندی -اجرا غرفه نمایشگاهی

نمونه کارهای طراحی غرفه نمایشگاهی گروه ترسیم از سال 1387 در این دسته بندی قرار دارند. کلیه طراحی‌های غرفه نمایشگاهی ترسیم را بررسی کنید و نظر بدهید. گروه غرفه سازی ترسیم بیش از 600 هزار متر پروژه اجرایی در انوع نمایشگاه های بین المللی را دارد.

 

نمونه طراحی و اجرا غرفه و نمونه اجرا غرفه نمایشگاهی اجرا شده از طراحی تا اجرای کامل پروژه، گروه ترسیم بر این عقیده است که زمان تحویل پروژه باید در کمتر از 2 روز کاری با اجرای تمامی جزئیات نمایش داده شده در طرح 3 بعدی صورت گیرد.

 

اجرا غرفه نمایشگاهی

منظور از طراحی و اجرا غرفه آن دسته از طراحی‌هایی از غرفه نمایشگاهی می‌باشد که انحصارا توسط گروه طراحی غرفه ترسیم انجام شده و انحصارا توسط تیم مجرب اجرا شده است. تیم طراحی ترسیم مهارت کافی در هماهنگی با تیم اجرایی دارند. از این رو کلیه طرح ها با جزئیات نمایش داده شده اجرا میشوند.