طراحی غرفه نمونه کار

طراحی غرفه در نمایشگاه انرژی

طراحی غرفه در نمایشگاه انرژی

غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه تاثیر زیادی در معرفی برند و محصول مشارکت کننده دارد. بنابراین باید برای طرح غرفه باید از طراحان حرفه ای کمک گرفت. زیرا آنها تمامی جوانب از قبیل محل برگزاری نمایشگاه، سالن غرفه، محل غرفه و حتی راه های دسترسی غرفه ، ارتفاع مجاز سالن برای ساخت غرفه را در نظر میگیرند و طبق آن ها طراحی غرفه را انجام داده و غرفه ای متناسب طراحی می کنند.

در این طرح همانطور که مشاهده می کنید تاکید زیادی روی نام و برند مشارکت داشته است و با طراحی خاص در واقع نام شرکت را با بازدیدکنندگان معرفی می کند. در طرح این غرفه از خطوط افقی برای کشیده نشان دادن غرفه و از خطوط عمودی برای بلند تر نشان دادن غرفه استفاده شده است. در این طرح غرفه، صلابت و سنگینی غرفه مشاهده می شود که خود نمادی از قدرت مشارکت کننده است که بیش از هر چیزی نمایش قدرت در نمایشگاه اهمیت دارد.

VIP این غرفه به صورت نیمه محصور در نظر گرفته شده است تا جلسات در این قسمت با بهترین نحو صورت گیرد و ارزش جلسات حفظ شود، همچنین کانتر ها در محلی هستند که اطلاعات درباره محصولات را به سادگی به بازدیدکنندگان بیان کنند و بازدیدکننده کاملا از محصول این مشارکت کننده بازدید کند. (در طرح غرفه محل محصولات مشخص شده است)

رنگ غرفه با برند مشارکت کننده همخوانی دارد و در ذهن بیننده جای میگیرد و می تواند معرف خوبی برای نام و برند باشد.

در طراحی و انتخاب طرح غرفه باید به نکات مهم و حتی جزیی توجه کرد، چرا که در زمانی کوتاه باید معرف قدرت و توانمندی شرکت باشد و در ذهن رقبا و بازدیدکنندگان جای بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید